Meranie minerálov, stopových prvkov a toxických kovov

Najmä pri hľadaní riešenia Vášho zdravia môžete mať pocit, že Vám ešte niečo uniká.

Aké sú príčiny ochorení - zápalov ?

  • Sú to baktérie, vírusy, parazity ?
  • Ale, čo, keď nenájdete vinníka, čo potom ?
  • ODPOVEĎ BY MOHLA DAŤ TOXIKOLÓGIA (veda zaoberajúca sa toxickými látkami).

Ale ako získať vierohodné hodnoty minerálov, stopových prvkov a toxických kovov ?

Neinvazívnym meraním môžeme zistiť stav minerálov, stopových prvkov a toxických prvkov v bunke a následne určiť vhodný spôsob nápravy.

Tento prístroj na meranie minerálov, stopových prvkov a toxických kovov  som kúpil  výhradne, preto, lebo netreba žiadne ihly a netečie krv a ukazuje mi, čo  sa odohráva v bunke.

Prístroj meria stav minerálov, stopových prvkov a toxických kovov v bunke a to:
5 základných minerálov
Kalcium (Ca - vápnik), Magnézium (Mg - Hořčík), Nátrium ( Na - sodík), Kalium ( K - draslík),
Fosfor (P)

15 stopových prvkov
(anti)oksidatívnych stopových prvkov: zinok (Zn), Cuprum (Cu - Meď - Bakar),
Mangán (Mn), železo (Fe) i selén (Se),
Chróm (Cr), Vanád (V), Bór (B), Jód (I) i Kremík (Si - Silicium - Křemík),
(Co), molybdén (Mo), lítium (Li), germámium (Ge) a síra (S).

14 toxických prvkov
Ortuť (Hydrargium, Rtuť, Živa - Hg), kadmium (Cd),
Nikel (Ni), olovo (Pb), arzén (As), striebro (Ag - Argentum - Stŕíbro ), Hliník (Al -
alumínium), antimón (Sb - stibium), bárium (Ba), berýlium (Be), bizmut (Bi), platina
(Pt), tálium (Tl) , tórium (Th)

Merané chemické prvky sú označené na ľavej strane  (pomocou svojej skratky) a na pravej strane sa nachádza ich
množstvo u meraného pacienta a ešte viac vpravo ich rozmedzie, (ktoré vyjadruje normu).

Z pravej strany môžete vidieť grafické vyjadrenie teda, či sú dané prvky norme alebo či ich je viac a lebo menej ako
norma.

Čiary zelenej farby (barvy) - ukazujú, že hodnota daného
prvku je norme.

Žltá farba (barvy) - hodnota daného prvku je mierne nad
alebo pod normou.

Červená farba (barvy) hodnota daného prvku je výrazne
nad alebo pod normou.

Prečo potrebujeme okrem množstva minerálov a stopových prvkov vedieť aj množstvo toxických kovov v bunke?

Keď sa toxické kovy dostanú do organizmu, ukladajú sa v tukových a väzivových tkanivách (pozor na náhle chudnutie), ale keď tam už nie je viac miesta, začínajú sa ukladať v orgánoch, kostiach, vo všetkých bunkách.

Takto uložené toxické kovy vytláčajú telu potrebné vitamíny, minerály a stopové prvky z ich miesta.
Týmto toxické kovy znemožňujú normálne metabolické procesy a tvorbu enzýmov potrebných pre naše zdravie a život a človek postupne chorľavie a nevie prečo.