Terapeutický proces s papimi

1.

Pri diagnostike papimi  skenujeme Vaše  telo aplikátorom, aby sme našli slabé miesta a problémové oblasti.

Diagnostika Papimi

2.

Spätnou väzbou od pacienta upravujeme vzdialenosť a dávkovanie iónovej indukcie a umožňujeme tak bezbolestnú terapiu a čo najväčší efekt.

Dr. Ac. Boris Subotić

3.

Aplikátor je držaný v blízkosti príslušnej časti tela, aby sa uskutočnila iónová indukcia. V závislosti od požiadaviek sa upravujú vzdialenosti a používajú sa jednotlivé aplikátory.

Praktický tip

Ošetrením celého tela pred samotnou lokálnou aplikáciou možno dosiahnuť rýchlejšie a komplexnejšie výsledky. Stimuluje sa metabolizmus a súvisiaca mikrocirkulácia a telo je optimálne pripravené na terapiu.

Papimi celotelový aplikátor

Kontraindikácie pre použitie papimi:

Zahŕňajú elektronické implantáty (napr. kardiostimulátor, implantovateľný kardioverter defibrilátor, kochleárne implantáty), tehotenstvo a prstencové kovy v tele.