Vstupné vyšetrenie

Vstupné vyšetrenie  nám dá odpoveď na to, ako funguje vaše telo, zhodnotím váš aktuálny zdravotný stav a upozorním vás na možné riziká, ktoré vás v budúcnosti čakajú, ak nič nezmeníte. Taktiež Vám navrhneme vhodnú terapiu práve pre Vás. Vstupná konzultácia trvá 1 hodinu.
100 EUR

Vstupné vyšetrenie Papimi

Klient je najprv prehliadnutý lekárom alebo terapeutom, aby sa sa zistil celkový stav organizmu. Lekár alebo terapeut určí oblasti, ktoré majú byť ošetrené a môže sa začať cielená terapia.  Vstupné vyšetrenie trvá cca 10 minút
50 EUR

Vyšetrenie na prítomnosť vírusov, baktérií a parazitov

Toto vyšetrenie nám odhaľuje prekonané infekcie, ktoré sa už nachádzajú v chronickom štádiu alebo infekcie, ktoré práve prebiehajú. Na základe tohto vyšetrenia Vám môžeme odporučiť konkrétne laboratórne vyšetrenie na potvrdenie infekcie a zároveň Vám  navrhneme, ak je to vo Vašom prípade potrebné vhodnú  herbálnu fytoterapie alebo prístrojovú terapiu. Vyšetrenie trvá cca 1 - 2 hodiny
100 EUR
Najmä pri hľadaní riešenia Vášho zdravia môžete mať pocit, že Vám ešte niečo uniká. Aké sú príčiny ochorení - zápalov ? Sú to baktérie, vírusy, parazity ? Ale, čo, keď nenájdete vinníka, čo potom ? ODPOVEĎ BY MOHLA DAŤ TOXIKOLÓGIA (veda zaoberajúca sa toxickými látkami). Neinvazívnym meraním môžeme zistiť stav minerálov, stopových prvkov a toxických prvkov v bunke a následne určiť vhodný spôsob nápravy.
100 Eur

Nes Health scan s výkladom

Možno ste už počuli alebo čítali o „poli ľudského tela“ a nikdy ste v skutočnosti nepochopili, čo to je alebo čo to znamená. Pri práci s NES Health scan je dôležité, aby ste pochopili, čo to je. Pole ľudského tela je to, čo NES pomáha napraviť, a je koreňom vašej bytosti. Slovo "telesné pole" prináša myšlienku, že to má niečo spoločné s energetickými poľami v tele, ale je v tom oveľa viac - ako čoskoro zistíte. Čo je to pole ľudského tela? Ľudské biopole (alebo pole tela) je komplexný súbor polí pozostávajúci z: Elektromagnetické náboje z nervového systému; Elektrostatické polia vytvorené okolo náboja v nervoch; Nízkofrekvenčné pozdĺžne vlny (zvukové vlny), najmä z hrudnej dutiny (najmä tlkot srdca), elektrická mozgová aktivita a expanzia a kontrakcie pľúc. Jemnejšie zdroje môžu zahŕňať pohyb krvi, stláčanie kostí počas aktivity, zvuky trávenia atď.; Prítomnosť a pohyb náboja v tele, od aktivity buniek po aktivitu orgánov; Zdroj energie, ktorá je základom prežitia. Možno si to predstaviť ako druh energie životnej sily. V oblasti ľudského tela je ovplyvnená tvarmi všetkých telesných dutín, od veľkých, ako je hlava, pľúca a žalúdok, až po malé, ako sú mikrotubuly v celom tele (možno najmä vo vnútri pľúc, mozgu a obličiek).
100 Eur

Nes Health scan bez výkladu

scanovanie biopola bez výkladu
50 Eur